Ce este GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Este esențial ca dispoziţiile din cadrul Regulamentului să fie respectate cu stricteţe întrucât încălcarea acestuia are consecinţe materiale drastice pentru cifra de afaceri a societăţilor.

IUHASZ & PARTNERS, în calitate de profesionist al dreptului în domeniul protecţiei datelor personale vă oferă consultanţă pentru:

  • identificarea riscrurilor în operaţiunile de prelucrare a datelor de către societatea dumneavoastră;
  • deplasarea la sediul societăţii în vederea analizării în amănunt a activităţii curente şi a personalului care urmează să lucreze cu aceste tipuri de date;
  • efectuarea unui plan de lucru privind implementarea măsurilor propuse;
  • analizarea şi modificarea actelor societăţii astfel încât să fie în concordanţă cu dispoziţiile Regulamentului;
  • realizarea procedurii interne;
  • îndrumare pentru adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate;