Dreptul Muncii

Serviciile Noastre

Indiferent de calitatea dumneavoatră de angajat sau angajator, societatea noastră are o experienţă vastă în litigiile din acest domeniu, fiind recunoscută pe piaţă pentru rezultatele obţinute.

Gama serviciilor oferite cuprinde:

 • Asistenţă şi reprezentare în faţa angajatorilor în procedura disciplinară;
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în orice fază procesuală;
 • Litigiile pot avea ca obiect: executarea obligaţiilor contractuale, recunoasterea, stabilirea şi plata drepturilor salariale, sporurilor şi indemnizatiilor, contestarea deciziilor de concediere sau de sancţionare disciplinară, contestarea deciziilor privind suspendarea şi modificarea raporturilor de serviciu;
 • Accidente de muncă. Răspunderea contractuală şi delictuală;
 • Consultanţă juridică acordată angajatorilor în redactarea de contracte, regulamente interne şi altor documente specifice, precum decizii de concediere sau de modificare a raporturilor de muncă
 • Negocierea, încheierea şi respectarea contractelor şi acordurilor colective de muncă
 • Contestarea amenzilor stabilite şi aplicate de ITM, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere, ANAF, ANCPI şi alte instituţii.

În materia dialogului social, oferim următoarele servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică:

 • constituirea şi înregistrarea sindicatelor şi organizaţiilor sindicale;
 • modificarea statutului, sediului social, a componenţei organelor de conducere;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în procedura constatării reprezentativităţii sindicatelor şi a organizaţiilor sindicale;
 • asistență și reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
 • asistență juridică în etapa negocierilor şi în situaţia conflictelor colective de muncă;
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești;

Totodată, oferim reprezentare şi asistenţă juridică în materia asigurărilor sociale, prin redactarea cererilor specifice si a contestaţiilor împotriva deciziilor de pensionare.