Drept Societar

Serviciile Noastre

Iuhasz & Partners asigură servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.31/1990 Republicată, după cum urmează:

 • constituirea şi înregistrarea societăţilor comerciale în registrul comertului;
 • redactarea de acte constitutive, hotărâri ale adunărilor generale, decizii ale organelor de conducere ale societăţii;
 • atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • redactarea  contractelor de comodat şi închiriere, si a altor documente specifice;
 • modificarea sediului social, a denumirii sau a organelor de conducere;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
 • cesiunea părților sociale;
 • schimbarea si revocarea administratorilor;
 • majorarea şi reducerea capitalului social;
 • modificare si autorizare obiect de activitate;
 • dizolvare, lichidare, radiere societăţi comerciale;
 • stabilirea temporara a sediului societatilor comerciale la sediul profesional al avocatului.