Contencios administrativ şi fiscal

Serviciile Noastre

Iuhasz & Partners asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti sau a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, în fata instituțiilor și autorităților publice, precum şi a altor persoane juridice, în următoarele domenii:

  • formularea de plângeri prealabile şi cereri în faţa autorităţilor;
  • plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
  • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal;
  • acţiuni în anularea actelor administrative;
  • formularea cererilor de suspendare a executării actelor administrative;
  • contestaţii împotriva deciziilor de impunere şi a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere emise de autorităţi;
  • contestaţii la executare silită a creanţelor fiscale;
  • consultanţă juridică în materia dreptului fiscal;