Drept Civil

Asistență juridică și reprezentare

În domeniul dreptului civil, societatea noastră vă asigură asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată de orice grad, litigiilor arbitrale, autorităţilor publice, notarilor şi executorilor judecătoreşti. De asemenea, asigurăm consultanţă juridică privind negocierea și redactarea contractelor de orice tip.

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată

 • asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură, în diferite faze procesuale: fond, apel, recurs, alte căi extraordinare de atac;
 • asistență și reprezentare în faza de executare silită;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență juridică în toate procedurile de recuperare creanțe prevăzute de legislația în vigoare, precum ordonanţă de plată, cereri cu valoare redusă;
 • acţiuni în revendicare, acţiuni posesorii, acţiune pauliană, acţiune oblică, acţiuni în răspundere civilă delictuală şi contractuală, acţiuni în evacuare, procedura declarării judecătoreşti a morţii, uzucapiuni;
 • succesiuni: asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar, redactare declarații de acceptare / renunțare la succesiuni, ieşire din indiviziune, anulare certificat de moştenitor/testament
 • acţiuni de carte funciară: în prestaţie tabulară, în justificare tabulară, în rectificare tabulară;
 • acţiuni de fond funciar;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura medierii;

Redactare contracte

 • redactare contracte civile și acte adiționale la contracte civile;
 • asistență la încheierea contractelor în ceea ce priveşte negocierea clauzelor contractuale;
 • analizarea şi verificarea, sub aspectul legalității a contractelor civile preexistente;
 • consultanţă cu privire la potenţiale litigii referitoare la încălcarea drepturilor și/sau obligațiilor contractuale.
 • efectuare raport de due dilligence;

Asistență juridică și reprezentare în fața altor instituţii publice

 • asistență și reprezentare în fața autorităților publice, precum Primărie, Prefectură etc.
 • asistență și reprezentare în raporturile cu ambasade, consulate;
 • asistență și reprezentare în fața notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti;
 • obținere de avize și autorizații pentru persoane fizice și juridice;