Asociaţii şi fundaţii

Serviciile Noastre

Societatea noastră oferă servicii de asistență și reprezentare juridică în toate procedurile prevăzute de Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, atât în demersurile prealabile înfiinţării cât şi în vederea modificării actelor constitutive:

  • constituirea și înscrierea asociațiilor și fundațiilor în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
  • obținerea dovezii disponibilităţii denumirii;
  • obţinerea cazierelor fiscale ale membrilor;
  • redactarea actelor constitutive şi statutare;
  • atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • redactarea hotărârilor adunărilor generale, a contractelor si a documentelor specifice;
  • modificarea sediului social, a denumirii sau a organelor de conducere;
  • reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente.