Dreptul afacerilor

Serviciile Noastre

Societatea noastră oferă consultanţă juridică în materia dreptului comercial, asistenţă juridică şi reprezentare în litigii sau arbitraj comercial, asigurând totodată servicii de due-diligence, precum şi servicii integrate pentru mediul de afaceri, prin colaborarea cu experţi contabili, auditori financiari şi lichidatori judiciari.

 • consultanţă şi asistenţă juridică la negocierea şi implementarea contractelor comerciale;
 • redactarea şi atestarea contractelor comerciale;
 • redactarea clauzelor specifice în materie comercială (clauze de neconcurenţă, exclusivitate, confidenţialitate, fidelitate, etc.);
 • redactare de notificări, somații, convocari la conciliere;
 • reziliere, rezoluţiune şi denunţare contracte comerciale;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor privind neexecutarea contractelor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenţei;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedura executării silite;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în litigii privind rambursarea fondurilor europene;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în litigii comerciale precum şi în faţa Curţii de Arbitraj Comercial;
 • contestaţii la executare.
 • recuperări de creanţe;